คณะผู้แทนเยาวชนโครงการเยาวชนไทย ในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ จำนวน 200 คนเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า

เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 62  ที่วัดป้อมรามัญ ต. สวนพริก  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   คณะผู้แทนเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ จำนวน 200 คนเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  โดยพระอาจารย์แดงท่านมีแม่ตาลง นะ หน้าทอง  และ มอบวัตถุมงคลให้กับคณะผู้แทนเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และให้คำสั่งสอนให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติอยู่ในศีล 5 และมันทำบุญทำกุศล 

นายมังกร ปทุมแก้ว กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส  กล่าวว่า  ตนซึ่งเป็นกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พา คณะ เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12  ตามโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน รวม 200  คน โดยในวันนี้ได้เดินทางออกจากกรุงเทพฯเพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและยังได้มีโอกาสเข้ากราบไหว้พระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเพื่อให้คณะเยาวชนในสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสลงนะหน้าทองและรับวัตถุมงคลจากพระอาจารย์แดงซึ่งเป็นพระปฏิบัติธรรม อย่างเคร่งครัดถือว่า คณะที่มาในวันนี้ จะมีโชคมีลาภมีความเจริญก้าวหน้า และ ต้องขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะ ที่ ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำอีกด้วย

 


ทางด้าน นางวันทนา วิริยะกุล  อุปนายกภาคใต้สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ได้กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง และยินดีที่มีโครงการ ในลักษณะนี้ เพราะเป็นโอกาสให้เยาวชนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้รู้จักและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมไทยจากการทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และขอขอบคุณฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และบันทึกความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนฝูงและคนรู้จักที่นครลอสแอนเจลิสได้รับทราบถึงประเทศไทยในด้านบวกต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะเยาวชนฯ ได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศด้วย

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12  เป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง ASIAN THAI YOUTH HERITAGE CENTER คณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายสหรัฐฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ฝ่ายประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้กลับมาเยือนประเทศไทยเพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยในต่างประเทศ  โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29มิ.ย. – 1 4 กรกฎาคม 2562 และ ในวันที่ 3 กรกฎาคม คณะเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน