ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมฉลองครบรอบ 66 ปี จัดงานมหกรรม “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป” ปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 "งานธอส. เอ็กซ์โปนครราชสีมา" ปี 2562 โรงแรมราชพฤกษฟร์จูนนครราชสีมา โดยคุณดนัย แสงศรีจันทร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 2 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าประชาชนโอกาสที่ธนาคารจะครบรอบ 66 ปี ของการดำเนินงานในวันที่ 24 กันยายน 2562 พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัด “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป” ปี 2562 มหกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจรที่ธนาคารจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในพื้นที่ภูมิภาครวม 6 จังหวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ㆍ เพื่อตอบแหลูกคำประชาชนในโอกาสที่รอสจะครบรบปีของการดำนินงานในวันที่2กันยายน256 ㆍ พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ต้องการห้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต ธอส.ในฐานะสถาบันกรเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ"ทำให้คนไทยมีบ้าน" ㆍ จึงได้กำหนดจัด"งานบ้าน ธอส เอ็กซ์โป"ปี 2562 มหกรรมดันที่อยู่อาศัยครบวงจรที่ธนาคารจัดขึ้นต่อนื่องเป็นปีที่ติดต่อกัน ㆍ ในพื้นที่ภูมิภาค6จังหวัดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 ㆍ โดยจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดแรกที่ธนาคารจัดงานในปี2ระหว่งวันที่12-14กรกฎาคม2562 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชานครราชสีมา

 

 


ㆍ ซึ่งธอส ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำโปรโมชั่นพิเศษขึ้นนำโดย3 โชนหลัก ประกอบด้วยด้วย ผลิตภัณฑ์ : โปรโมชั่นกิจกรรม 1) โซนสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบียดำ ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเ ท่ากับ2.85% ต่อปื ปีที่ 2อัตราดอกเบี้ย เท่ากับMRR350% ต่อปี(3.25%) ปีที่3อัตราดอกเบี้ยเ ท่ากับ MRR3.00%ต่อปี (3.75%) -ปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสติการ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกครายย่อยทั่วไป เท่กับ MRR-050% ต่อปี กรณีชื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความละควกเทำกับ MRR ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยMRRธอส.เท่กับ675% ต่อปี) และยื่นกู้ทันทีสามารผ่อนตัวยมาตรกรสินชื่ออัตรดอกบี้ยต่อปีนานปีแรกหรือเลือกชำระเงินดาวนั 20% ของราคาซื้อขายและยื่นกู้ทันทีมีสิทยื่นกู้ด้วยมาตการสินชื่ออัตราดอกเบี้ยต่อปีนานถึง2 ปีแรกและให้ฝอน ชำระได้นานสุดถึง 40 ปี "นอกจากโซนหลักแล้วภายในงานยังมีโชนอื่นๆที่นำและสนใจทั้งผู้ประกอบอสังหาริมทรัพยั ที่ร่วมกันนำโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จัดทำโปโมชั่นทั้งลดหรือแจกของสมนาคุณลดพิเศษให้แก่ลูกค้า ที่จองซื้อภายในงานท่านั้นโครงอาคัยของการเคหะแห่งขาติเพื่อผู้มีรายได้น้อยบริการตรวจข้อมูลเครดิต ให้แก่ประขาชน ทั้งนี้ “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป” ปี 2562 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว สันติ วงษาเกษ ผู้สื่อช่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน