ศรีสะเกษมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียน และชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงแรมศรีนครลำดวน  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ  ประจำปี 2562  โดยมี  นางวิภาดา  คำทองดี  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนำโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ  เข้ารับเกียรติบัตร  จำนวน 75 แห่ง  โดยแยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  67  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  8  แห่ง  และชุมชน  จำนวน  5  แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางวิภาดา  คำทองดี  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ได้รับทราบปัญหา  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้แนะนำการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมการแยกขยะ  เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนและชุมชนลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า  และเพื่อให้โรงเรียนและชุมชน  ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ด้านการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรา  23  (4)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ต่อไป

 

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน