สุพรรณบุรี - ขนส่งสุพรรณบุรีเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี สะดวกรวดเร็วบริการฉับไว (ชมคลิป)

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานขนส่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งและผู้ประกอบการขนส่งร่วมพิธี

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจด้านการให้บริการประชาชนได้แก่การรับชำระภาษีรถยนต์ การบริการด้านใบอนุญาตขับรถ โดยจัดเก็บภาษีรถและค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จึงได้เพิ่มช่องทาง เลื่อนล้อ ต่อภาษี Drive for Tax  ขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อต่อก็สามารถต่อภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

ขนส่งสุพรรณบุรีเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษีสะดวกรวดเร็วบริการฉับไว

ทั้งนี้การต่อภาษีรถยนต์สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ 3 เดือนโดยให้ผู้ที่มาต่อภาษีเตรียมหลักฐานเอกสารคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ ถ้ามีหลักฐานจัดทำประกันภัย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำหรับรถที่จะมาต่อภาษี กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถแวน รถตู้ รถนั่งสองแถว) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ปิกอัพ) ที่มีอายุการใช้งานเกิด 7 ปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีและแนบหลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถด้วย ยกเว้นรถของส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆตามที่ประกาศกำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก  มงคล สว่างศรี  ธนกฤต แตงโสภา ธีรพร ชูก้าน นพดล แก้วเรือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.สุพรรณบุรี ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน