โคราช พบผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพัง ทต.สูงเนินวางนโยบายสร้างครอบครัวใหญ่จะไม่ทิ้งใครไว้อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง

วันนี้ 5 ก.ค.62 ที่เทศบาลตำบลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อดูการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  โดยมี นาย นคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ได้ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่  โดยเฉพาะเรื่องปัญหาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ปัญหาการทำมาหากิน รวมทั้งแจ้งเรื่องต่าง ๆ ของทางราชการให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ ซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย   โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางมารับเบี้ยยังชีพด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส  ท่ามกลางเจ้าหน้ที่ของเทศบาลตำบลสูงเนินคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 


นาย นคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นหลายพื้นที่จึงพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือจำนวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นพบว่ามีสุขภาพไม่ดีมากนัก  ดังนั้นในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ขชองเทศบาลตำบลสูงเนิน  จะเน้นที่การสร้างความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย   โดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสูงเนินมีการนำสโลจ๊อกกิ้งจากประเทศญีปุ่นเข้ามา  เพื่อสอนให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ประกอบกับทางเทศบาลตำบลสูงเนินเองก็ได้มีการสอนให้มีการคอนโทลควบคุมเรื่องอาหาร   โดยเฉพาะการรับประทานอาหารอย่างไรให้มีประโยชน์  ทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย  ซึ่งประเด็นสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุภายหลังจากที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนินพบ จากการที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนินนั้นเป็น บ้านกลางผู้สูงอายุ แห่งแรกของประเทศไทย  ทำให้เข้าใจว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอายุนั้นก็คือความเหงา  โรคซึมเศร้า  ที่เป็นปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุ   เนื่องจากในปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นสังคมครอบครัวใหญ่อีกต่อไปแล้ว  ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการแยกครอบครัวออกมา  และปัญหาที่พบมากก็คือผู้สูงอายุส่วนมากจะถูกทอดทิ้ง  ดังนั้นทางเทศบาลตำบลสูงเนินจึงมีนโยบาย ที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ได้รับเบี้ยยังชีพและไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ให้มีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นในบั้นปลายชีวิตหลังจากที่ต้องต่อสู้กับชีวิตมาทั้งชีวิต  นั้นคือสิ่งที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนินจึงมุ้งเน้นและจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ด้วยการให้ในแต่ละชุมชนนั้นช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกัน  นำครอบครัวใหญ่กลับมาเป็นครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนินครอบครัวเดียว    ที่จะไม่มีการทิ้งใครไว้อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง  โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนินนับจากที่ตนเองเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  จากเดิมที่มีผู้อายุอยู่ประมาณ 1,200 คน ต่อมาเทศบาลตำบลสูงเนินได้เป็นบ้านกลางผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย   ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  จาก จำนวน 1,200 คน เป็นจำนวน 1,900 คน  หรือโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 100 คนต่อปี

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง