โคราช เดินหน้ารื้ออาคารสิทธิการเช่าบริเวณรอบศาลหลักเมืองเพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง หลังรับมอบสิทธิคืนจากผู้เช่าที่ยินยอม

พระสีหราชสมาจารมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า   ตามที่ได้มีโครงการรื้อถอนอาคารสิทธิการเช่าบริเวณรอบศาลหลักเมือง เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองและสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันหลายครั้ง  กระทั่งต่อมามีผู้เช่าพื้นที่ของวัดพระนารายณ์ฝั่งด้านถนนประจักษ์ตึกที่ 1  ได้ยินยอมที่จะคืนสิทธิ์อาคาร/ตึกที่เช่าจากวัดพระนารายณ์ ให้กับทางวัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง ในปี 2564  และได้มีพิธีรับมอบการคืนสิทธิ์จากผู้เช่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ล่าสุดได้มีการรื้อถอนเพื่อขยายพื้นที่ศาลหลักเมือง ให้ประชาชนสามารถจอดรถภายในวัดพระนารายณ์ฯ  และสามารถเดินมายังศาลหลักเมืองได้โดยสะดวก

 

 

 


สำหรับ การรื้อถอนอาคารในครั้งนี้ก็จะทำให้มีพื้นที่เพิ่มจากเดิมเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทามากราบสักการระ  และยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คนทั่วไปต้องการเห็นสิ่งที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา   โดยเริ่มต้นจากศาลหลักเมืองเพราะหากการรื้อถอนนี้แล้วเสร็จจะสมารถเชื่อมต่อเข้าไปภายในวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ได้  และหากในอนาคตหากพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นอาคารของวัดพระนารายณ์  เมื่อครบสัญญาเช่าแล้ว  ทางวัดจะสามารถใช้พื้นที่เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมสวยงาม เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จองจังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเจตนาของบรรพบุรุษที่ได้มีการสร้างวัดไว้แต่เดิม    


 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน