สำนักงานแรงงาน จ.ศรีสะเกษ เสริมความรู้ด้านแรงงานให้กับอาสาสมัครและเครือข่ายแรงงาน นำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน

เมื่อวันที่  9  ก.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โรงแรมเกษสิริ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายธงชัย  เจริญพานิชย์  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  ประจำปี  2562  ตามโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ / ชุมชน  และมอบป้ายที่ทำการอาสาสมัครแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี  นางณัฐกฤตา  ดาหาร  แรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมนำอาสาสมัครแรงงาน  และเครือข่ายด้านแรงงาน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 


นางณัฐกฤตา  ดาหาร  แรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า   กิจกรรมในภาคเช้า  มีการบรรยายในหัวข้อ  การใช้สื่อ  Social  Media  เพื่อการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน  และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  จิตอาสาด้านแรงงานกับการพัฒนา  จ.ศรีสะเกษ โดย  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ ส่วนในภาคบ่าย  จะมีการอภิปรายในหัวข้อ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 

 

 

แรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้  เพื่อมอบนโยบายสำคัญด้านแรงงาน  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน  ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ (อสร.)  และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครแรงงานให้สามารถนำบริการของกระทรวงแรงงานสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน