สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจัดโครงการ GE Triple Game ครั้งที่ 1
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ GE Triple Game ครั้งที่ 1โดยมีนายสวาท ศศิภาณุวัฒน์ นายกสโมสรโรตารี่บ้านเชียงปีบริหาร 2562-2563 พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรได้นำถ้วยรางวัลในการแข่งขันมาสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

โดยโครงการ GE Triple Game เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นกรเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการบริการวิชาการให้แก่พื้นที่ในเขตบริการและบุคคลที่สนใจจึงมีกำหนดจัดโครงการ GE Tiple Games ครั้งที่ 1

 

 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรมหลัก 3 โครงการ คือ 1 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ ( AMath Game) ครั้งที่ 7 ,2 กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game)ครั้งที่ 11 และ3 กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างๆ

 

 

 

 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการฝึกทักษะ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน