สุพรรณบุรี กิจกรรมRoad Show ส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง (ชมคลิป)

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายพามทุกหักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางดวงใจ คุ้มสอาด รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี นายธวัช โพธิ์เย็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง รองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกันเปิดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง

นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากิจกรรม Road Show เพื่อเป็นส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขายสินค้าทางการ ท่องเที่ยวและบริการจากการจัดกิจกรรม ผู้ซื้อพบผู้ขาย (Buyer wบ Seller) พบปะและเจรจาธุรกิจ สามารถกระดุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ให้เติบโตสูงขึ้นเพิ่มเครือข่ายภาคธุรกิจและสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการระหว่าง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคกลาง  ผู้ประกอบการและหน่วยงานทั้งราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภายในงานผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้นำขอดีของเด่นเมืองตรัง เป็นหมูหันมาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมรสชาติหมูหันที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักโรงแรม รีสอร์ท นำแพ็คเกจที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว มาเป็นรางวัลแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง   

สุพรรณบุรี กิจกรรมRoad Showส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง

ด้านนายธวัช โพธิ์เย็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ในการจัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดทำตลาด ภาคกลาง ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Buyer พบ Seller) การพบปะ และเจรจาธุรกิจโดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้แก่ บริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบการทีพักโรงแรมรีสอร์ท จำนวน 15 บริษัท พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคกลาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เชื่อมโยงการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังข้ามภูมิภาค ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง คาดว่าการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ ของจังหวัดตรัง และจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง โสภณ สว่างศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน