ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจวบฯโบ้ย เก็บเงินนักเรียนเพิ่มหัวละ 2,000 ต่อปีอ้างค่าอาหารเสริมมื้อบ่ายจากมติจากสมาคมผู้ปกครอง

วันที่  12   กรกฎาคม    นายบุญมา  พ่วงสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  จากการกรณีมีผู้ปกครองนักเรียนบางราย  ตั้งข้อสังเกตการเรียกเก็บเงินค่าอาหารกลางวัน  จากนักเรียนทุกรายเพิ่มอีกหัวละ 2,000  บาทต่อปี  นอกเหนือจากงบอุดหนุนต่อหัวรายละ   20  บาทต่อมื้อต่อวัน  ภายหลังโรงเรียนได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.)  นั้น  ขอเรียนว่า  เงินส่วนเกิน  2,000 บาทต่อปี กำหนดโดยกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์   ที่ผ่านมาได้ดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีเพื่อใช้เป็นงบค่าอาหารว่างมื้อเบรคช่วงเวลา 15.00 น. ให้นักเรียนรับประทานเพิ่มเติม และ งบบางส่วนต้องจัดจางคนงานเพื่อนำอาหารไปส่งให้เด็กในชั้นเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีโรงอาหารหรืออาคารเอนกประสงค์เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารกลางวัน  คาดว่าต้องใช้เวลาอีก 2 ปีจึงจะก่อสร้างเสร็จ   


 

“  สำหรับการเก็บเงินส่วนเกินค่าอาหารเสริมโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  แต่ทราบว่ามีผู้ปกครองจ่ายล่าช้าประมาณ 10 % และบางรายมีฐานะยากจนไม่ได้จ่ายตามเวลาที่กำหนด และขอยืนยันว่าแม้ผู้ปกครองไม่จ่ายเงินตามมติของสมาคมฯ นักเรียนทุกคนต้องได้รับประทานอาหารกลางวันจากงบอุดหนุนรายหัวตามปกติ  ส่วนการบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนได้จัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อจัดจ้างแม่ครัวปรุงอาหารตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด โดยมีครู 8 กลุ่มร่วมกันจัดทำระบบคู่มือการจัดเมนูอาหารกลางวัน หรือ thai scholl lunch และบริหารเมนูอาหารที่กำหนดล่วงหน้าในแต่ละสัปดาห์ “ นายบุญมา กล่าว


มีรายงานว่า  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันมีนักเรียน 1,636 คน ได้รับงบประมาณรายหัวค่าอาหารกลางวัน   200  วัน  จากเทศบาลเมืองฯปีละ  6.5  ล้านบาท   สำหรับงบค่าอาหารเสริมที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองพร้อมค่าเทอมปีละ  2,000  บาท  รวมปีละ 3,272,000  ล้านบาท โดยผู้ปกครองบางรายระบุว่าได้จ่ายค่าขนมให้บุตรหลานไปโรงเรียนอย่างน้อยทุกวันๆละ  20 บาททุกวันตามปกติ     ขณะที่โรงเรียนอนุบาลสละชีพ  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัด สพฐ. ไม่มีการเก็บเงินส่วนเกินเพิ่มจากผู้ปกครองแต่อย่างใด ทำให้ผู้ปกครองรายหนึ่งเสนอให้มีการลงมติลับในการประชุมประจำปีสมาคมผู้ปกครองว่าควรเก็บเงินจากเด็กนักเรียนหัวละ 2,000บาทต่อไปหรือไม่

/////////ภาพ/ข่าวส พอใจ จันทนา ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง