เมืองคอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันนี้(12 ก.ค.62) เวลา 15.00 น. ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพวินยาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง 


ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครฯ ส่วนราชการและภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์เชิญชวนข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ปฏิบัติรักษาศีล 5 และ ลด ละ เลิกอบายมุข ในห้วงระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 , การประกอบพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช, กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ,กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ, กิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า, กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรมและเจริญจิตตภาวนา, พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ, พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา, พิธีบูชาเวียนเทียน, พิธีทำวัตร สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและฟังพระธรรมเทศนา,พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก-วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุฯ และพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียนวันเข้าพรรษา

ภาพ/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน