สุดยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก เตรียมจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง รับวันเข้าพรรษา (คลิป)

วันนี้ (12 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า ใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว หน่วยงานและวัดต่างๆในหลายพื้นที่ของจังหวัดต่างๆเริ่มเตรียมจัดงานในช่วงวันเข้าพรรษา โดยเฉพาะที่ จ.สุรินทร์ ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรม“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562” ขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย จ.สุรินทร์ ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือ พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ในเช้าวันที่ 16 ก.ค.2562 อีกด้วย ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ โดยจะมีการจัดงานขึ้น 2 วัน เป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และที่สำคัญจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชาวสุรินทร์ ให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี 2562 นี้จะเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมชมริ้วขบวนแห่เทียน ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมขบวนแห่ช้างสุดยิ่งใหญ่กว่า 45 เชือก ประกอบด้วย ชุดที่ 1 สถาบันชาติ ชุดที่ 2 สถาบันศาสนา ชุดที่ 3 สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุดที่ 4 ขบวนช้างประดับตกแต่ง หลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็น ขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรงดงามจาก 12 คุ้มวัดชื่อดังอาทิ วัดบูรพารามพระอารามหลวง วัดศาลาลอยและ วัดกลางสุรินทร์ เป็นต้น

 

 

 

ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศร่วมกันตักบาตรบนหลังช้าง

ส่วนในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้มีกิจกรรมตักบาตรบนหลังช้างเดียวในโลก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมทำบุญ ตักบาตรบนหลังช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า“งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์”ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุรินทร์ในการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรงดงามจาก 12 คุ้มวัดชื่อดังอาทิ วัดบูรพารามฯวัดศาลาลอยฯ วัดกลางสุรินทร์ ขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 45 เชือก ประกอบด้วย ชุดที่1 สถาบันชาติ ชุดที่2 สถาบันศาสนา ชุดที่3 สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุดที่4 ขบวนช้างประดับตกแต่ง หลากหลายสีสัน พลาดไม่ได้กับไฮไลท์งานบุญใหญ่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน และททท.ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนวันเข้าพรรษา ในเวลา 09.00 น. ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าว

 

 

ภาพ/ เขมชาติ ชุณหกิจขจร และ ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์

ข่าว/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์

ช้างนำพระสงฆ์นั่งเดินรับของใส่บาตร
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง