ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าแก่ชาว อ.พนมดงรัก เพื่อการพัฒนาและต่อยอด ให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง

วันนี้(12ก.ค.62)ที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนเกษตรผสมผสานต้นแบบพึ่งพาตนเอง เลขที่138 ม.8 บ.โคกสูง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นาง พูนศิริ ฉิมจันทร์ ครูอาสาสมัคร จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ได้นำชาวบ้านจากหลายๆหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน 20 คน เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมโดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเพาะเห็ดมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองปฏิบัติจริง

โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ส่วนผสมต่างในการเพาะเห็ด การกรอกถุง การนึ่ง การเขี่ยเชื้อเห็ด ไปจนถึงการทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงเห็ด โดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นการใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ และสามารถเพาะเห็ดได้จริง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้จริง หรือนำไปเพาะเห็ดไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้การนึ่งเห็ด

นาย ดวงดี เสาว์ใหญ่ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 205 ม.8 บ.ไทยนิยม ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า ตนเองมั่นใจว่าสามรถเพาะเห็ดได้จริงหลังจากที่เข้ารับการอบรมแล้ว และสมารถเอาไปใช้ในครัวเรือนได้และถ้าเพาะเห็ดได้เยอะก็ยังสามารถเอาไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วย และอีกอย่างหากชาวบ้านที่ว่างๆสามารถรวมกลุ่มกันทำเป็นกลุ่มก็จะยิ่งดีมาก ส่วนตัวอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้พี่น้องชาวบ้านเรื่อยๆ จะช่วยพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชัยยา พาละพล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง