ชวนส่งโครงการขอทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อเวลา  10.30  น.วันที่  11  ก.ค.62  ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์  ชั้น  2  อาคาร  20  มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุบล​ราชธานี​  นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รอง ผจก.กองทุนพัฒนา​สื่อปลอดภัย​และสร้างสรรค์​  จัดเวทีสนทนาระดับ​ภูมิภาค​ เรื่อง​ "การนำเสนอ​โครงการฯให้น่าสนใจ  เพื่อขอรับการสนับสนุน​ทุนเชิงยุทธศาสตร์​"กองทุน​พัฒนา​สื่อ​ปลอดภัยและสร้าง​สรรค์​ โดยมี นางลัดดา  ตั้งสุภาชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ​ด้านคุ้มครองผู้บริโภค​ ดร.สรวงมณฑ์  สิทธิ​สมาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ​ด้านการศึกษา​ ดร.ตรี  บุญ​เจือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จาก  กสทช.  และนายอัมพร​ วาภพ  ผู้​ได้รับการสนับสนุน​ ปี60 " โครงการบ้านทุ่งอิ่มสุข" ร่วมเสวนา

            ​  นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รอง ผจก.กองทุนพัฒนา​สื่อปลอดภัย​และสร้างสรรค์ เผยว่าปัจจุบันสื่อต่างๆมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้นในขณะที่สื่อเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนมีจำนวนน้อยและการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีข้อจำกัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อทำให้ขาดเงินทุนในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิตการพัฒนาและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ

 


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน  ทุนเชิงยุทธศาสตร์​ โดยอนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 202 ล้านบาท พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการนำเสนอโครงการฯเพื่อขอรับทุนฯให้น่าสนใจ"  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจขอรับทุนฯ เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 19 ก.ค.62 โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ของกองทุนฯ

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง