จ.อุดรฯ แถลงข่าวจัดกิจกรรม โครงการ ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง"Bke for Kng"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 62 เวลา16.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี  ชำนายวันชัย จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   พร้อม นายแพทย์ปรมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,นายชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ,นาย ปิยะ ปีจนำ นายอำเภอบ้านดุง ,นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริตประธานชมรมปั่นจักรยานจังหวัดอุดรธานี ร่วมในการแถลงข่าว จัดกิจกรรม โครงการ ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง"Bke for Kng"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษกและเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระชนมายุ 67  พรรษา

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อโครงการ ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง"Bke for Kng"เฉลิมพระเกียรติ

โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรชเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งจากความจงรักภักดีของประชาชนที่มี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตทุรกันดารตั้งแต่ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็น "โรงพยาบาลของประชาชน" และทรงย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงข้อนี้อยู่เสมอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงเสด็จขึ้นทรงราชย์ในปี 2560  และในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21แห่งได้ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 5

 

 

 

 

 

 

เสียงผู้ร่วมแถลงข่าว
ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาทั้ง21 แห่ง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชนและชมรมต่าง ๆ ร่วมจัดโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง หรือ "BIKE FOR KING" เพื่อเป็นการรวมพลังความ จงรักภักดี ความสามัคคีของคนในชาติที่มีต่อพระเจ้อยู่หัวรัชกาลที่สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ในวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม  2560 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.บ้านดุง โดยวันนั้นนัดรวมพล และจะเริ่มปั่นในเวลา 08.00 น. โดยมี4 เส้นทางที่หนึ่ง ตำบลศรีสุทโธ  ตำบลโพนสูงและ ตำบลบ้านตาด ระยะทางไปกลับ60 กิโลเมตร

ส่วนเส้นทางที่สอง  ตำบลอ้อมกอ  ตำบลดงเย็น ระยะทางไปกลับ 60  เส้นทางที่สาม ตำบลบ้านดุง  ตำบลบ้านจันทน์  ระยะทางไปกลับ40 กิโลเมตร  และเส้นทางที่4 ตำบลบ้านชัย  ตำบลนาคำ ระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร  นอกจากนี้มีกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ในการออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประชาชน สามารถไปลงทะเบียนได้ ผ่าน3 กลุ่มผ่าน  QR Code 1.ลงทะเบียนบุคคล ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย 2, ลงทะเบียนชมรมออกกำลังกายและหนาวยงานจัดกิจกรรม และ3. ลงทะเบียนท้องถิ่นพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ดังกล่าว

นายกฤษดา  จันทร์ดวง  ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี ภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน