จังหวัดศรีสะเกษมอบโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 149 บ้านโนนผึ้ง หมู่ที่ 10 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายธนชัย พัชรวงค์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีมอบโค - กระบือ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว โดยมี นายสวัสดิ์ กันแม้น ปศุสัตว์ อ.กันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองวรรณ จิตรโชติ อดีตนายก อบต.โนนสัง นำคณะเกษตรกรมาเข้ารับมอบโค - กระบือ และให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายสวัสดิ์ กันแม้น ปศุสัตว์ อ.กันทรารมย์ กล่าวว่า อ.กันทรารมย์ มีสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 106 ตัว เป็นโค 95 ตัว กระบือ 11 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ซึ่งการที่กรมปศุสัตว์ ได้มอบกระบือ จำนวน 25 ตัว ที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิต ถือว่าเป็นการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใน อ.กันทรารมย์ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางด้าน นายธนชัย พัชรวงค์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ กล่าวว่า กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชนบทของประเทศที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ในการลดต้นทุนการผลิต ได้ปุ๋ยคอก ใช้เป็นแรงงาน และผลิตลูก เป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร แต่ยังมีพี่น้องเกษตรกรอีกมาก ที่ไม่สามารถจะมีโค - กระบือ ไว้เลี้ยงเอง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนชาวไทย โดยขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งนอกจากจะได้กุศลอันเกิดจากการช่วยชีวิตสัตว์แล้ว ยังสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการกระบือ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพการเกษตร อันเป็นการสนองแนวพระราชดำริ ตามเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทางหนึ่ง การมอบกระบือในวันนี้ เพื่อมอบแก่เกษตรกร ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการฯ โดยมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต สัญญายืม 5 ปี จึงยกแม่พร้อมลูกเป็นกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกร ยกเว้นลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ให้ส่งมอบแก่โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน