คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ.) ชมเชยพระครูโกศลสิกขกิจ จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวศรีสะเกษที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระพรหมวิสุทธาจารย์  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 11 (ธ.) ประธานผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ ภาค 10 (ธ.) ได้มอบหมายให้ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะ จ.สระบุรี (ธ.) เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธ.) นำคณะไปตรวจเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่วัดไพรพัฒนาและวัดต่าง ๆ อีก 5 วัด ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุติของ จ.ศรีสะเกษ ถวายการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และนำเยี่ยมชมวัดไพรพัฒนา

 

 

 

 

 


พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวถวายรายงานว่า  วัดไพรพัฒนา เป็นวัดที่ตั้งขึ้นโดยการร่วมใจกันของประชาชนชาวบ้านไพรพัฒนา ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวง โดยปัจจุบันมีการสร้างมณฑปตามแบบอารยะธรรมขอมโบราณเพื่อเป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง ซึ่งได้ละสังขารไปนานกว่า 17 ปี แล้ว เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ในการดำเนินการของวัดไพรพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไพรพัฒนาในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์   การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ   การสร้างบ้านให้ชาวบ้านที่ยากไร้ การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ ร.ร.ประถมศึกษา การมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนได้ใช้ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ การไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี 2 ชาติไทย - กัมพูชาโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรพระ 2 แผ่นดิน การจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน และการทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 

 

 

 

 

พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะ จ.สระบุรี (ธ.) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธ.) กล่าวว่า  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธรรมยุต) จำนวน 15 รูป และให้ออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ เพื่อเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยได้ทำการออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งจากการที่ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินการของพระครูโกศลสิกขกิจแล้ว ขอชมเชยว่า สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย -  กัมพูชา โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วัดอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้าน  จากนั้น คณะกรรมการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 ได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดป่าดำรงพุทธธรรม อ.กันทรลักษ์ วัดป่าหนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ วัดป่าโนนใหญ่ อ.เบญจลักษ์ วัดป่าทุ่งรวงทอง อ.โนนคูณ และที่พักสงฆ์ป่าบ้านไร่เอราวัณ อ.น้ำเกลี้ยง  เพื่อเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนต่อไป

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน