มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาชาวพุทธได้
วันนี้ 12 ก.ค.62 ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะครูอาจารย์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ประเพณีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชน ได้ถือปฏิบัติกันมายาวนาน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้เล็งความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงได้ทำการฟื้นฟูประเพณี หล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา มาตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย และจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา จนถึงปัจจุบันนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง