กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”
       วันนี้เวลา 13.30 (12 ก.ค.62) นาวาอากาศเอก อติรวิชช์  ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน 56 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายราชสักการะและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สร้างจิตสำนึกของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัว กองบิน ๕๖ และประชาชนในเรื่องสุขอนามัยและความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

  

                                                                                                                                                    


    โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสร้างความสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัว กองบิน๕๖ หน่วยงานรอบที่ตั้ง กองบิน ๕๖ และประชาชนในพื้นที่ โดยรอบ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กองบิน ๕๖ ได้จัดให้ ข้าราชการและประชาชนเดินเก็บขยะและทำความสะอาดตามเส้นทางถนนชูพันธ์ทั้งสองข้างทาง ตั้งแต่สามแยกทีโอทีจนถึงสถานีวิทยุทหารอากาศ011และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน  

                                                                                                                                             

        นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา

                                                                                                                                        


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน