ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เปิดงานมหกรรมสินค้าเด่น และนวัตกรรมสมัยใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กชี สาขาศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเด่น และนวัตกรรมสมัยใหม่ 2562” (Best Poduct Trade Fair and Modern Agricultural Innovation 2019) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 16 ก.ค. 62 โดยมี น.ส.วาสนา อยู่ดี พาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กชี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ 

 

 


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่นที่มีซื่อเสียง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า การสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพของ จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง