บวชป่าเข้าพรรษา!!เข้าพรรษากรมอุทยานบวชป่าวังลุง เทือกเขาหลวงเมืองคอน-หวังรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลบรมราชาภิเษก

กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและนิเวศไทย จัดโครงการบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ น้ำตกวังลุง (สองรัก) อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

            เมื่อวันนี้(13 ก.ค.) พลอากาศเอกเกษม  อยู่สุข  หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นประธานในพิธีโครงการบวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำและระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานด้านหน้าน้ำตกวังลุง(สองรัก) อุทยานแห่งชาติเขาหลวง บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี ซึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอำเภอพรหมคีรี และมูลนิธิฯพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและนิเวศไทย หรือ D-TET Foundation จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์รักษาป่า ส่งผลต่อการลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

            “เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามพระปฐมบรมราชโอการ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงตลอดไป”


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการวิ่งเทิดพระเกียรติ พิธีละหมาดดูอาร์ของศาสนาอิสลาม พิธีเปิดประตูป่าโดยปราชญ์ชาวบ้าน  พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ พร้อมทั้งได้จัดขบวนช้างอัญเชิญผ้าไตรบวชต้นไม้ การปฏิญาณตนของจิตอาสาพระราชทาน และพิธีบวชต้นไม้ รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

            โดยน้ำตกวังลุง หรือ “น้ำตกสองรัก” ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เกิดจากธารน้ำสองสายไหลจากยอดเขาหลวงลงมาบรรจบกัน ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่รายรอบน้ำใส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินป่า เนื่องจากพื้นที่โดยรอบยังเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีนกและสัตว์ป่าในธรรมชาติหลายชนิด และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 12 กม.เท่านั้น การเดินทางมีความสะดวกถนนลาดยางตลอดสายจนถึงน้ำตก โดยที่ผ่านมามีนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์  ผู้ใหญ่บ้านนักอนุรักษ์ ได้ร่วมกับประชาชนรณรงค์รักษาป่าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 2 ปีซ้อน .

ภาพ/คลิป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง