เยี่ยมพบปะ ชมรมวิทยุมดดำนาวี สมาคมการประมง 3 สมุทร ตาสับปะรดในทะเล

ในวันนี้ 14 ก.ค.62 พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะ หน.ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 น.อ.ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เดินทางมาเยี่ยมและพบปะพี่น้องชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมประมงสมุทรสงคราม และสมาคมการประมงสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 3 สมุทร นายกสมาคมการประมง และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงทั้ง 3 สมุทร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

              ในส่วนของการเข้าเยี่ยมพบปะชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ ณ หอประชุมสมาคมการประมงสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มี น.อ.จิตรพล ไชยวงศ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสมุทรปรา การ นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ


พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่าชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมการประมงสมุทรสงคราม และสมาคมการประมงสมุทรสาคร เปรียบเหมือนตาสับปะรดในทะเล ที่สามารถช่วยสอดส่องดูแล ขณะทำการประมงอยู่ในท้องทะเล เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ  อาทิ เรือประมงอับปาง ผู้ประสบภัยในทะเล  การกระทำความผิดกฎหมายทางทะเล เรือประมงที่ได้รับอุบัติเหตุ  เรือสินค้าที่ลักลอบปล่อยของเสียลงทะเล หรือเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย  จะเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ 1 หรือเรือรบทหารเรือในทะเล หรือทางวิทยุสื่อสารมดดำ Super Star ช่อง 21 C ความถี่ 156.800 เมกะเฮิรตซ์ หรือโทรศัพท์แจ้งเหตุ 038-438008 ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อที่จะสามารถเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือได้ในทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่กล่าวไว้ว่า ประชาชนเดือดร้อนหรือมีภัยที่ใด จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน และในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ชมรมวิทยุมดดำนาวีสมาคมการประมง 3 สมุทร " ตาสับปะรดในทะเล ของกองทัพเรือในวันนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดียิ่ง จากพี่น้องชาวประมงทั้ง 3 สมุทรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน