สุพรรณบุรี สมาคมจักรยานเพิ่มทักษะ ผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน (ชมคลิป)

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพ หลักสูตร “National Basic Road Coaching Course” ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 62

ที่ จ.สุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม พัฒนาผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน มีนายวิโรจน์ อำพรวิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯในนามคณะกรรมการ ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย,สมาคมกีฬาจักรยานและสหพันธ์จักรยานโดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มทักษะผู้ฝึกสอนให้มีความรู้และทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกีฬาจักรยานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกสอนได้ถูกต้องเกิดความยุติธรรมกับนักกีฬาตลอดจนต่อยอดในระดับสูงต่อไป การอบรมตามโครงการนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน มีวิทยกรที่มีความสามารถอย่างเช่น มิสเตอร์ รามลาน ลาทีฟ วิทยากรชาวมาเลเซีย, มิสเตอร์ มาร์ค แกรงช วิทยากรชาวอังกฤษ มาให้ความรู้

 

สมาคมจักรยานเพิ่มทักษะผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน

ทางด้าน พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยว่าทางสมาคมโดยการนำของตนนั้นจะเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการวางแผนระยะยาว แยกนักกีฬาแต่ละประเภทให้ชัดเจนตั้งแต่เด็ก ในประเภทลู่-ถนน-ไทม์ไทรอัล เพื่อให้ง่ายต่อการปั้นให้เป็นทีมชาติต่อไปในอนาคต  สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน Road Coaching Course 2019" ในครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปถ่ายทอดความรู้ และการสอนเทคนิค เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานอาชีพ ประเภทถนน ให้มีประสิทธิภาพก้าวไกลและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงในการแข่งขันในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี

สมาคมจักรยานเพิ่มทักษะผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน