คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ ในเขตปกครอง ในช่วงเข้าพรรษา (ชมคลิป)

เมื่อเวลา  09.00 น.วันที่ 22  ก.ค 62 ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร   เป็นประธานในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระ ภิกษุ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 จำนวน  77 วัด 1 ที่พักสงฆ์ 125 รูป  โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา ส่วนใหญ่จะบวชกัน 1 พรรษา หรือมากกว่านั้น เป็นนโยบายของพระมหาเถระ ผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ ของการอบรมเฉพาะอำเภอ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้พระนวกะ ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต้องรู้จักปฏิบัติในศีล 227 ข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งพระนวกะ นั้นมีระเบียบว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ และครองตน ในการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุที่บวชใหม่ทุกรูปพระครูอนุกูลศาสนากิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เปิดเผยว่า สำหรับการบวชเป็นพระนวกะในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ควรได้ศึกษาในพระพุทธ ศาสนา ต้องรู้จักปฏิบัติในศีล 227 ข้อ ที่สำคัญการเป็นพระใหม่ ไม่ใช่ว่าจะบวชเพื่อบิณฑบาตเท่านั้น แต่ต้องได้รับการอบรมศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยเจ้าอาวาสแต่ละวัดจะต้องให้การอุปถัมภ์ดูแล หากปล่อยให้พระนวกะนั่งนอนเฉยๆ จะทำให้ไม่ได้รับความรู้และจะไม่รู้สึกรักพระพุทธศาสนา รวมถึงวัดที่อยู่จำพรรษาด้วย พระภิกษุนวกะที่เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ในการปกครองของคณะสงฆ์อ.พระนครศรีอยุธยานั้น มีทั้งหมด 11 ตำบล 77 วัด  1 ที่พักสงฆ์ พระนวกะที่ส่งอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมด 125 รูป และทางวัดศาลาปูนวรวิหาร รับผิดชอบด้านสถานที่ ส่วนการถวายความอุปถัมภ์ ส่วนต่างๆนั้น เจ้าคณะในเขตปกครอง 77 วัด ได้ร่วมกัน พร้อมใจกันจัดให้มีโครงการนี้ ขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24  กรกฎาคม 2562  และครั้งนี้ เป็นโครงการครั้งที่ 4  โดยมีพระครูเกษม จันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ได้ร่วมสนับสนุนถวายปัจจัยเป็นจำนวน 50,000 บาท ให้กับ พระครูอนุกูลศาสนากิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ  ไว้ใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ประจำปี 2562   อีกทั้งพระนวกะทุกรูป   ได้มีโอกาสสร้างบุญ สร้างกุศล อันยิ่งใหญ่ ให้แก่ตนเอง และแบ่งปันแก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ในช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา  

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน