ศาลอุบลฯ จัดโครงการ ร่วมใจ-ไกล่เกลี่ย เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ให้กับประชาชน

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ให้กับประชาชน

วันที่ 24ก.ค.62 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสมคิด ใจกระเสน ผู้พิพากษาหัวศาลจังหวัดอุบลราชธานี          ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี   ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิด โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้กิจกรรมอบรม บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยมี ผู้พิพากษาสมทบ คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์  คณะ นิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้

       


สำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน การระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เพื่อให้คู่ความ มีโอกาสเจรจายุติ      ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยมีผู้พิพากษา บุคลากร ในศาล และผู้ประนีประนอมที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนกลางทำหน้าที่ ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความ โดยนำการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท มาใช้เป็นทางเลือก ในการยุติข้อขัดแย้ง ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ตลอดจนรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แก่ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ การจัดโครงการในครั้งนี้ทางศาลจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 ศาล ได้นำวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังวัดอุบลราชธานี 

                                          ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน