ชุมพร - ประสานกำลังทุกภาคส่วนแก้ไขและพยุงราคาผลไม้มังคุด

ชุมพร - ประสานกำลังทุกภาคส่วนแก้ไขและพยุงราคาผลไม้มังคุด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00น. พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ลงพื้นที่เข้าช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้มังคุดราคาตกต่ำมังคุดล้นตลาด ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.สวี อ.หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ
ได้ จัดกำลังพล ให้การช่วยเหลือเก็บผลผลิตให้เกษตรกรที่เดือดร้อนขาดแคนแรงงาน และจัดให้ รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กำลังพลและครอบครัว จัดให้มีประชาสัมพันธ์/รณรงค์การบริโภคมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนในขณะนี้

ชุมพร - ประสานกำลังทุกภาคส่วนแก้ไขและพยุงราคาผลไม้มังคุด

เนื่องจากจังหวัดชุมพรกำลังประสบภาวะปริมาณผลผลิตมังคุดล้นตลาด ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมังคุดคุณภาพได้รับความเดือดร้อนว่า "แนวทางในการช่วยเหลือของจังหวัดชุมพร ที่เราได้วางไว้คือ 1. การช่วยเหลือในการระบายตลาดมังคุดสู่การส่งของไปต่างประเทศ ซึ่งเราจะเข้าไปร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกว่า มีปัญหาตรงไหนบ้าง ขณะนี้รับทราบว่ามีปัญหาเรื่องแรงงานที่ขาดแคลน ซึ่งเรากำลังประสานหน่วยเหนือที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานให้กับสถานประกอบการ 2. มีปัญหาในเรื่อง GMP ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการส่งออก เรากำลังเร่งออกตรวจรับรองออกเอกสาร GMP ให้ และ 3.ปัญหาในการตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่กักกันพืชจากจังหวัดระนองมาตรวจสินค้าก่อนการส่งออก วันนี้เราได้ประสานเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่มีใบงานจะส่งออกให้ตรวจ ทางจังหวัดระนองพร้อมเคลื่อนมาดำเนินการทันที นี่คือส่วนของตลาดส่งออก"ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ระดมกำลังเข้าช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการกระจายมังคุดออกไปทั่วประเทศโดยยึดเครือข่ายของสหกรณ์จังหวัดต่างๆเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ช่วยซื้อและขายตรงต่อผู้บริโภค
     นายสมพงษ์  จินาบุญ รอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประธานกลุ่ม วสช.GAP  ฟรีเมี่ย เปิดเผยอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  1. ปีนี้มังคุดเป็นเยอะ 2. ฤดูกาลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในสัปดาห์ที่แล้วร้อนจัด อยู่ๆ ฝนก็ตก ทำให้มังคุดสุกเร็วกว่าปกติ นอกจากสุกเร็วกว่าปกติแล้ว การสุกงอมของมังคุดมีระยะเวลาเร็วขึ้น จากลูกที่เป็นสีเลือดที่ชาวสวนเรียกเป็นสีเลือดนะครับ กลายเป็นสีคล้ำ และเป็นมังคุดดำนั้น จากเดิมอาจจะใช้เวลา 4 วัน แต่ครั้งนี้ใช้เวลาแค่ 2 วัน พอเป็นลูกสีเลือดแล้วก็ดำภายในวันสองวันเลย นี้คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ตรงนี้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

 มีตัวแทนจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระชนกาธิเบศ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานมาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา “ดอยคำ” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยครั้งนี้ ได้เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรทางภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและขายไม่ได้ราคา จึงรีบเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์โดยทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนมังคุด
////ภาพข่าว   นายเอกชนะ  นวนละมัย  ข่าวภูมิภาคทีนิวส์จ.ชุมพร  รายงาน

ชุมพร - ประสานกำลังทุกภาคส่วนแก้ไขและพยุงราคาผลไม้มังคุด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน