อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ที่บริเวณบึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ตำบลวังแดงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติศิริสมบูรณ​ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี​ นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.วิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน​ รอง​ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 35​ ายนิพนธ์​ อุปการัตน์​ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสกุลไชย​ จูมทอง​ นายอำเภอตรอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด​ ระดับอำเภอ​องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประชาชนจิตอาสา​ จำนวนกว่า​​ 500​ คนเข้าร่วม​ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสมีมงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้คือ 1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ​ คูคลอง​ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2 โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการเพิ่มสวนหย่อม


สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยเปิดตลาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอ ในการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอกาสนิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ แล้ววันนี้อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกิน 1 เปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 2 ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทรงบาดาลจำนวน 500 ต้น 3 ปล่อยปลา จำนวน 200,000​ตัว​ เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ​ 150,000 ตัว​ ปลาสร้อยขาว​ 50,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารได้รักษาความสมดุลระบบนิเวศ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงทับกระดานเพื่อเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้เป็นคลองสวยน้ำใสต้นแบบ

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวสือุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน