3 หมู่บ้าน ตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน เกิดน้ำป่าดินสไลด์ เร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำสู่พื้นที่ปลอดภัย

ที่จังหวัดน่าน เกิดเหตุการณ์น้ำป่าดินสไลด์บริเวณอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2 แห่ง เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ทำพนังกั้นน้ำ อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุเกิดขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบใกล้บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น 2 แห่งในอำเภอบ่อเกลือ ประกอบด้วย บ้านห้วยโป่งหมู่ 15 ตำบลบ่อเกลือใต้ เกิดดินสไลด์บริเวณข้างถนนสายบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใดได้ให้ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อพยพ ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภ้ย (ร.ร.บ้านห้วยโป่ง) แล้ว และทั้งนี้ได้ประสานหมวดการทางเพื่อที่จะมาทำร่องระบายน้ำเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายมากขึ้น และบ้านก่อก๋วง หมู่ 11 ตำบลบ่อเกลือใต้ ได้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณข้างบ้านเรือนของราษฎรเล็กน้อย ได้แจ้งให้ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ทำพนังกั้น และลดความเสี่ยงในบริเวณนั้น ส่วนราษฎรได้มีการให้ ย้ายไปอยู่บ้านญาติหรือสถานที่ที่มีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว


ทางด้าน นายณรงค์ อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ห ลังได้รับรายงานสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ปภ.น่าน และ ปภ.สาขาบ่อเกลือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้ว ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นั้น เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมา ฝนตกหนักทำให้มีน้ำในลำห้วย ที่ ไหลผ่าน หมู่บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ่อเกลือใต้ และกระแสน้ำจากลำน้ำมาง มีปริมาณสูงขึ้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าสมทบและสำรวจความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลืออพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยง ในตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้เสียชีวิต นับว่าเป็นความโชคดี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ ก่อนหน้านั้น ทาง ปภ.น่าน ได้ทำการฝึกอบรม ทบทวน การเตรียมความพร้อม วิธีการเร่งอพยพประชาชน ออกจากพื้นที่เสี่ยง ไปอยู่ในที่ปลอดภัย หากมีสถานการณ์ ไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดี ขณะนี้ ได้ติดตามปริมาณฝนตกจากกรมอุตุนิยมวิทยา และแจ้งไปทุกอำเภอให้เตรียมพร้อมและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว พบว่ามี อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ยังมีจุดล่อแหลม ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงฤดูฝนนี้ ******************** ณชญาดา บุญยะกาญจน์ //// นักข่าวทีนิวส์จังหวัดน่าน 30 กรกฎาคม 2562


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน