ชาวบ้านเฮ! ผู้นำชื่นชมชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

เกษตรกรและชาวบ้านพื้นที่อำเภอพรรณานิคมเฮ!! ชลประทานสรรงบประมาณปรับปรุงขุดลอกลำห้วยที่ตื่นเขิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากสู่การพัฒนาชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน นายจิระพงษ์ ทองไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขต 1 พรรณานิคม จ.สกลนคร พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพรรณา และตำบลนาหัวบ่อ ไปให้กำลังใจและชื่นชมแก่เจ้าหน้าที่ชลประทานและผู้รับเหมา การดำเนินก่อสร้างปรับปรุงลำห้วยตะหลุงและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอพรรณานิคมของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 กรมชลประทาน ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบภายในอาทิตย์นี้ ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านชื่นชมกรมชลประทาน ที่เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากประปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปี สาเหตุเกิดจากลำห้วยตะหลุงตื่นเขิน น้ำน้อยไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ช่วงหน้าฝน


กรมชลประทาน มอบให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 สกลนคร( นายสมบูรณ์ บุญนำ นายช่างชลประทานชำนาญการ) ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ก่อสร้าง (1993) ผู้รับจ้าง ระยะทางยาว 2.970 กิโลเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,299,912.80 บาท เริ่มสัญญาก่อสร้างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562

นายจิระพงษ์ ทองไชย ส.อบจ.สกลนคร เขต 1 พรรณนานิคม กล่าวว่า ดีใจที่กรมชลประทานได้เมตตาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม แก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนที่นี่ดีขึ้น ที่ผ่านมาปัญหาเกษตรกรที่ประสบมาโดยตลอดคือ บริเวณภายในลำห้วยตะหลุงน้ำแห้งขอด สาเหตุเกิดจากลำห้วยตื่นเขินเก็บกักน้ำไม่ได้และคับแคบ จึงเกิดปัญหาแล้งขาดแคลนน้ำซ้ำซากทุกปี หลังจากที่ได้มีการขุดลอกปรับปรุงลำห้วยที่เรียบร้อย เชื่อว่าเกษตรกรที่นี่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และประมง การดำชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันช่วงนี้หน้าฝนลำห้วยตะหลุง รับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพานโดยตรง ก่อนไหลไปสู่ลำน้ำอูนและแม่น้ำโขง ทำให้น้ำไหลสะดวกคล่องตัวสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้ อย่างไรก็ตามขอบคุณและชื่นขมแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฝากถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 สำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ที่ควบคุมดูแลงานการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงามและได้มาตรฐาน ดีเยี่ยม ส่วนตัวคิดว่าค่าจ้างเหมารับงานใช้งบประมาณมากไม่ต่ำกว่า 7 – 8 ล้านบาท ความยาวระยะทางเกือบ 3,000 เมตร รับจ้างเหมาเพียงสามล้านกว่าบาทเท่านั้น แทบไม่น่าเชื่อ แต่ผลงานที่เห็นประจักษ์ดีมากเกินคาด แถมปลูกหญ้าเสริมคันคูยึดดินป้องกันน้ำกัดเซาะพังทลาย อีกด้วย

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน