นายกสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย แถลงแรงงานไม่เพียงพอในช่วงฤดูผลไม้ที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม กลาง ที่ปั้มน้ำมัน ปตท.จิงโจ้ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายภานุวัฒน์ ไหมแก้ว นายกสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย ได้ จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการแรงงานไม่พอกับหน้าฤดูผลไม้ที่จังหวัดชุมพร กับสมาชิกสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 300 รายเป็นผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 200 โรงส่งออกอีกด้วย

นายภานุวัฒน์ ไหมแก้ว เปิดเผยว่า ทีจัดประชุมสมาชิก มีหัวข้อในการจัดระเบียบ ของแรงงาน ต่างด้าว และคนจีน เพื่อให้อยู่ในระบบของเจ้าหน้าที อย่างถูกต้องและของสมาคมฯด้วย  เพราะทางสมาคมฯ ต้องการรู้ที่มาที่ไปของแรงงาน ต้องติดตามได้ถูกต้อง  ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องแรงงาน เป็นหลัก เพราะแรงงานช่วงนี้ไม่พอใช้ในการทำงานเกี่ยวกับผลผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกร เพราะปัจจุบันเป็นหน้าทุเรียน และ มังคุด ผลผลิตกำลังออกมาก โดยที่ได้ยื่นเรื่องมาทางจังหวัดชุมพร ให้มีการผ่อนปรนให้กับแรงงาน และชาวจีนได้ทำงานในหน้าของฤดูผลไม้นี้ได้แต่ ก็มีชุด ปคม. เข้ามาจับกุมแรงงาน และคนจีน ที่แผงโดย เรียกรับเงินเป็นจำนวน 50,000 บาท ในการเคลียร์และปล่อยและได้ยืนข้อเสนอว่าจะมาเก็บอีกเดือนละ 500บาทต่อเดือนอีก  ได้รับความเดือดร้อนแล้วจำนวน 2-3 ราย ที่ ชุด ปคม. ลงมาจับกุมแล้วและเรียกเก็บเงิน

ชุมพร - แถลงข่าว นายกสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย ว่าแรงงานไม่พอกับหน้าฤดูผลไม้ที่จังหวัดชุมพร

     

  โดยที่มาจัดประชุมกับสมาชิกในวันนี้เพื่อแจ้งสมาชิกของสมาคมฯ ได้รวมร่วมแอสารของแรงงานและคนจีน ทีทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทำเรื่องการผ่อนปรนให้กับแรงงาน และชาวจีน จนถึงเดือนกันยายน นี้ จะได้นำเรื่อง ไปยังจังหวัดชุมพร ต่อไป  เรื่องขยะของผลไม้ที่มีจำนวนมากก็ได้รับความอณุเคราะห์จากท่านนายเทศบาลหลังสวนในการจัดเก็บขยะเป็นที่เรียบร้องแล้ว

ภาพ/ข่าว นายเอกชนะ  นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน