อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียน

ที่โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ องเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียนประจำปี 2562

    โดยมี น.ส.ศศิรินทร์  มหาวงศนันท์ รอง ผู้อำนวยการ นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการ  นายกิตติภณ เผดิมดี รองผู้อำนวยการ น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีทิธง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทุกระดับชั้นจำนวนกว่า 2,400 คนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่อาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียนประจำปี 2562 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการ รวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศด้วยกันซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทายด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจ


โดยมุ่งหวังให้ประชาชนของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ทักษะของตนเอง ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและในระดับนานาชาติกิจกรรมในวันนี้ได้แก่การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กูรูอาเซียนตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้และการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง