สุโขทัย เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย ดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสมุนไพรไทย

าธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดการอบรมสร้างความรอบรู้ ด้วยศาสตาร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การขับเคลื่อนสุโขทัย เมืองสุขภาพ บนวิถีไทย ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  มี ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป้าหมายคือตัวแทนครัวเรือนในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัย เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักเชื่อมั่น ในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อนุรักษ์สืบสานภูมปัญญาด้านแพทย์แผนไทย และส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้นด้วยสมุนไพรไทย  ผักสวนครัว พร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกสมุนไพรและผักสวนครัว เพื่อมีกินมีใช้ในครัวเรือน และสามารถเพิ่มรายแก่ครัวเรือนได้จำนวน 7 ชนิด ประกอบด้วย ไพล ขิง กระชายดำ มะกรูด มะขามป้อม พริกขี้หนู และถั่วพู โดยสนับสนุนให้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมอบรมปลูกสมุนไพร ชนิดละ 5 ต้น ต่อครัวเรือน ทั้งนี้หากปลูกสมุนไพร แล้วมีเหลือก็แบ่งปัน เหลือกินเหลือใช้ ก็ขาย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน หรือเกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในอนาคต ด้วยแนวคิด “ปลูกหลังบ้าน กินในบ้าน ขายหน้าบ้าน”

 

สุโขทัย เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย

ดร.นพ.ปองพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าว่า นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เห็นชอบและสนับสนุนการดำเนินงาน สุโขทัย เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย กำหนดเป้าหมาย คือประชาชนจังหวัดสุโขทัย มีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองได้บนวิถีไทย โดยบูรณาการการทำงานจากหลายหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้เรียนรู้เรื่อง 3 อ.คือ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และงานปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับจังหวัดสุโขทัย ที่เป็นเมืองมรดกโลก เมืองเศรษฐกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรมและความสุขที่ยังยืน และภายใน 5 ปี ตั้งเป้าหมายเป็นจังหวัดอัจฉริยะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรมาสู่ธุรกิจสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยมีสุขภาพดีขึ้น รู้จักดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้วยพืชสมุนไพรไทย  หากมีเหลือก็แบ่งปัน หรือนำไปขาย สามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

ข่าว/ภาพ/ ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน