สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มประธานสภานักเรียน เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน ร.ร.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562 ซึ่งมีประธานสภานักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 258 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ศรีสะเกษ และนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผอ.ร.ร.บ้านหัวเหล่า

 

 

 

 

 

 

 


นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ด้วยสภานักเรียนเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนา ร.ร.โดยมีประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน และ ร.ร.ให้ประสบความสำเร็จ เช่น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน ร.ร.กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยใน ร.ร.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและมีความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมนั้น ประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน จะต้องมีองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมและมีเครือข่ายนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถให้ความช่วยเหลือระหว่างกันได้

 

 

 

 

 

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประธานสภานักเรียน จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน ร.ร.อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ และประชาธิปไตยให้ยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประธานสภานักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งต่อไป

 

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน