ลงนามจับมือโรงงานยางแท่ง 6 โรง ซื้อยางเครปแบบบาง หรือ ยางก้อนถ้วย ที่มีความชื้นไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น-น้ำเสีย
วันที่ 9 สิงหาคม  62 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซนทารา จ.อุดรธานี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราพื้นที่ จ.อุดรธานี กับโรงงานผลิตยางแท่ง (STR20) 6 โรง คือ บ.กว๋างเขินรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จก. , บ.ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทริน คอร์ปอเรชั่น จก. , บ.ไทยฮั้วยางพารา จก. สาขาอุดรธานี , บ.วงศ์บัณฑิต จก.สาขาสอุดรธานี , บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จก.สาขาอุดรธานี และการยางแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี  

ทั้งหมดมีข้อตกลงด้วยความสมัครใจ ร่วนกันผลักดัน และประสานความร่วมมือ ในการลดปัญหามลพิษ ตั้งแต่การสะสมวัตถุดิบ การขนส่ง และกระบวนการผลิตยางแท่ง โดยขอให้ผู้ประกอบการร่วมกันรณรงค์ รับซื้อยางเครปชนิดบาง หรือยางก้อนถ้วยที่มีค่าเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และลดการสะสมวัตถุดิบ ไว้ในโรงงานจำนวนมากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ส่วนราชการต้องให้การสนับสนุน ในการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา

 

 

 

โรงยาง

นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่น เสียง และน้ำเสีย เกิดขึ้นมานาน การแก้ไขปัญหาได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการกันทุกหน่วยงาน โดยมี พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สนับสนุนและช่วยเหลือ จนได้รับข้อสรุปเป็นข้อตกลงความร่วมมือ ที่ทุกฝ่ายร่วมทำด้วยความสมัครใจ 

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ติดตามรายงานและสอบถามมาตลอด ช่วงเริ่มต้นก็ยังไม่ได้รับความสะดวกมากนัก ที่สุดก็เกิดความเข้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นทางเดียวกัน ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น ก็จะรายงานเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งกรณีที่อุดรธานีจะเป็นตัวอย่าง ของการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย โดยจะนำตัวอย่างนี้ ไปใช้ยกระดับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย

 

 

 

เสียงรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองผู้ว่าอุดรฯ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง