จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี

ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต​ อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน เนื่องในวัน กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2562 โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุต​กุล​ ปลัดจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางอภิญญา​ อนรรฆมาศ รองประธาน​แม่บ้านมหาดไทย​ พ.ต.อ.สุเทพ​ ประภากรณ์​ รอง​ผบก.ภ​.จว.อ.ต​ ผู้​แทนรองผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธาตรี​ บุญ​มาก​ นอภ.เมืองอุตรดิตถ์​นายไพฑูรย์​ พรหมน้อย​ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน​ทั้ง​9​อำเธอ​จำนวนกว่า​ 300 คนเข้าร่วม ในการจัดงานปีนี้นับเป็นปีที่ 127 ที่วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ รับมอบหมายงานตามนโยบายของทางราชการโดยเฉพาะงานด้านการปกครองท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ในระดับตำบลและหมู่บ้าน บทบาทในการเป็นผู้ประสาน และดูแลปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ให้ไปสู่การแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจ


รวมทั้งภารกิจในการส่งเสริมประสานความร่วมมือ และบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของกรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องที่เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญและต้องใช้ศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจ รายการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงาน เพื่อความเจริญสถาพรของบ้านเมือง รวมถึงได้ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และสังคม ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นหลักสำคัญในการนำพาความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในตำบลและหมู่บ้านดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข​  ให้แก่ราษฎร จึงได้จัดพิธี เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ให้กำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร และการประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน จะร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดผักตบชวา การปลูกต้นไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้น ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีนี้ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ได้แก่ ตำแหน่ง กำนันยอดเยี่ยม นายพิษณุ เครือประดิษฐ์ กำนันตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นายเกียรติศักดิ์ สีกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง