ป่อเต็กตึ้งโคราชจัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกผู้ยากไร้ 2000 คนในโคราช

11 สิงหาคม 2562 มูลนิธิปอเต็กตึ้งโดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2562 ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบคลินิกการประกอบการ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาโคราช  ณ  สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวโคราช จำนวน 2,000 ชุด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมพิธี  สิ่งของที่แจกในวันนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลากระป๋อง หมี่กึงสำเร็จรูป และน้ำพริก

ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี คาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจลักษณะ

ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ กล่าวว่า ประเพณีทิ้งกระจาดถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี คาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจลักษณะ ถือเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดแจกเรื่องอุปโภคบริโภครวม 3 แห่ง คือสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.สมุทรสาคร, คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราชการ และที่ทำการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงิน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) "มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักชีวิต สร้างชีวิต" ดร.สุทัศน์ กล่าว.

ภาพ/ข่าว อนุสรณ์ อชิโนปุญวัฒน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน