จังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปล่อยพันธ์ุปลา 200,000 ตัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่บริเวณเชิงสะพานท่าทอง ม.3 บ้านบุ่งจิก ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลองและปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว

โดยมีนางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนรอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกวิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นายสหวิช อภิชัยวุศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หน.สนง.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ปชส.นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา จำนวน จำนวน 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รักและผูกพันธ์ในสี่สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น้อมนำและดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจิตอาสาพัฒนา พัฒนา จิตอาสา ภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางจัดตั้งจิตอาสา ที่ได้พระราชทานไว้ ทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รัฐบาลได้กำหนดให้มีกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณเชิงสะพานท่าทอง ม.3 บ้านบุ่งจิก ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ โดยการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง การทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 200,000 ตัวลงในแม่น้ำน่าน

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน