กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง   เป็นประธานร่วมกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดถนนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทางให้มีความสวยงาม ณ ถนนเวียงใหม่ ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงและพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 300 คน

จุดเทียนชัยถวายพระพร

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอปาย ในกิจกรรมครั้งนี้มีข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เข้าร่วมกว่า 600 คน

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครดิตภาพจากนายอำเภอแม่สะเรียง  นายอำเภอปาย

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอปาย ในกิจกรรมครั้งนี้มีข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เข้าร่วมกว่า 600 คน

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครดิตภาพจากนายอำเภอแม่สะเรียง  นายอำเภอปายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน