MHeart สายโลหิต สายใจ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จัดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ ภายใต้โครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562” 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช เชิญชวนชาวโคราชร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12 สิงหาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา และตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ตลอดปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา คุณ ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมงาน   ด้าน นางปิยะฉัตร อินสว่าง เผยว่า “ต้องขอขอบคุณเดอะมอลล์โคราช ที่จัดงาน MHeart สายโลหิต สายใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งต่างก็ได้รับความร่วมมือ  จากทุกฝ่ายในจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาล  สถานศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ส่งกำลังคน ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ และสนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งการเปิดให้บริการห้องบริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช  ซึ่งทุกคนสามารถมาบริจาคโลหิตได้ทุกวัน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตและเป็นภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง” 

 

 

 

 

 

 


คุณ ณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  เผยว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลาง ของการประสานงาน ระหว่างสภากาชาดไทย   เหล่ากาชาดจังหวัด   กิ่งกาชาดอำเภอ  และองค์กรภายนอก ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย งานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย  หรืองานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แก่ประชาชนในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน และด้อยโอกาส ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาต้องการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12 สิงหาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ”  ด้าน คุณ  ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเสริมว่า “เดอะมอลล์โคราชเป็นองค์กรเอกชนที่มีเครือข่ายแข็งแรงในการรับบริจาคโลหิตมาอย่างยาวนานตลอด 19 ปี ซึ่งโลหิตที่ได้จากงานนี้ถูกนำเข้าคลังโลหิตเพื่อนำไปใช้ในทุกๆวันตามรพ.ต่างๆ พี่น้องประชาชนสามารถบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ปได้ตลอดเพราะยังมีความต้องการใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

นาย ชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว  เผยว่า “สำหรับโครงการฯบริจาคโลหิต ประจำปี 2562  ได้กำหนดการรณรงค์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ทั้ง  5  ครั้ง  ดังนี้   ครั้งที่ 1  วันที่   2-3 เมษายน 2562   ครั้งที่ 2   วันที่ 14   มิถุนายน 2561 (วันผู้บริจาคโลหิตโลก)   ครั้งที่ 3  วันที่  28  กรกฎาคม 2561 (เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร)   ครั้งที่ 4  วันที่  13-14  สิงหาคม 2562 (เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)   ครั้งที่ 5  วันที่  12-13  ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ ” เป็นโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคมจัดหาโลหิตสำรอง บรรเทาการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 19 ปี  นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดอะมอลล์โคราชเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดห้องรับบริจาคโลหิตภายในห้างเมื่อปี 2549   ซึ่งการดำเนินโครงการในแต่ละปีนั้นจะสำเร็จลุล่วงมิได้หากขาดความร่วมมือ  ร่วมใจ จากผู้มีจิตศรัทธาทุกหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ร่วมบันทึกให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการนี้  สำหรับ“ MHeart สายโลหิต สายใจ ” ได้รณรงค์จัดหาโลหิตโดยมียอดผู้บริจาคโลหิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2543 – กรกฎาคม 2562  จำนวน 160,099,850 ซี.ซี. (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบซีซี)ครับ อีกทั้งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุนกิจกรรมนี้มาโดยตลอด ได้แก่ บริษัท แออดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ราชาอิมเมจ จำกัด

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ  ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา   
ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน