เจ้าหน้าที่วอนชาวนารักษากติกา หยุดสูบน้ำก่อนถึงวันที่กำหนด (ชมคลิป)

จากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ชาวนา 4 อำเภอ ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (มอ.) นาข้าวอายุราว 70-80 วัน ขาดน้ำกำลังจะยืนต้นตาย หลายหมืนไร่  ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี กระทั่งนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวนา โดยได้ประสานกับนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักสำนักงานชลประทาน ที่ 12 จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายพะลิน  สุทธิบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์  ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งฤดูกาลนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ จากเดิมเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำปากคลอง มอ.  ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่องและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำท่อขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7  เครื่อง

ล่าสุดนายธนู โพธิ์เอี้ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อเร่งส่งน้ำช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ทำให้นี้เครื่องสูบไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ได้ชำรุดเสียหายขณะนี้ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว รวมกับเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ท่อหน้า 12 จำนวน 10 เครื่อง ท่อหน้า  18 จำนวน  2 เครื่องสูบไฟฟ้าอีกจำนวน 2 เครื่อง สามารถสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้ปริมาณราว 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกำลังจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อหน้า  12  นิ้ว เพิ่มอีกจำนวน 5 เครื่อง จะสามารถสูบน้ำเพิ่มได้อีกราว  2 คิว เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะสามารถสูบน้ำเข้าคลอง มอ.ได้เต็มกำลังจำนวน 9-10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะนี้ปริมาณน้ำถึงคลอง 12 อ.ดอนเจดีย์  

 

 

 

เจ้าหน้าที่วอนชาวนารักษากติกาหยุดสูบน้ำก่อนถึงวันที่กำหนด

ทางด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช นายจีรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงนี้วอนชาวนาขอให้งดสูบน้ำเข้านาก่อน เนื่องจากต้องการให้น้ำถึงช่วงปลายคลอง คลอง 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ผ่านมามีชาวนาบางรายไม่ทำตามข้อตกลงลักลอบสูบน้ำก่อนกำหนดเวลา ส่งผลให้น้ำไปไม่ถึงปลายคลอง เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบสูบน้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำท้องถิ่น ได้ออกประชาสัมพันธ์ขอร้องชาวนาให้งดสูบน้ำก่อนและขอร้องให้ช่วยเก็บเครื่องสูบน้ำก่อนเหลือไว้เฉพาะท่อสูบน้ำเท่านั้นเพื่อป้องกันการลักลอบสูบน้ำก่อนเวลาที่กำหนด คาดว่าวันที่ 17 ส.ค.น้ำจะถึงช่วงปลายคลอง ชาวนาจะสามารถสูบน้ำเข้านาได้พร้อมๆกัน จะได้ไม่เกิดปัญหาการแย่งน้ำกัน ส่วนนาข้าวที่เสียหายไปแล้วทางจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมรวบรวมรายละเอียดเพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ขณะที่ช่วงวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมาเกษตรกรที่นาข้าวใกล้ตายต่างได้เฮดีใจเนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อู่ทอง ทำให้นาข้าวที่กำลังขาดน้ำได้รับน้ำฝนตกที่ลงมาช่วยต่ออายุต้นข้าวบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 

 

 

 

ภาพ/ข่าว มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา โสภณ สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง