ภัยแล้งโคราช น้ำแห้งหมดทางเลือก ต้องใช้น้ำบาดาลที่เค็มทำประปาบรรเทาความเดือดร้อน ปัญหาซ้ำอุปกรณ์ประปาถูกความเค็มกัดเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหลายเดือนทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตประปาแจกจ่ายประชาชนใช้อุปโภคบริโภคและนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายนับหมื่นไร่


จากการลงพื้นที่ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยที่สระมะค่า สระน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านตำบลมะค่ากว่า 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้ำติดก้นสระอยู่เพียงเล็กน้อย และเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำดิบที่จะสามารถสูบผันเข้ามาทำประปาได้ จึงต้องอาศัยการขุดเจาะน้ำบาดาลเดินท่อเติมน้ำเข้ามาในสระมะค่า เพื่อที่จะสามารถสูบมาผลิตประปาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนสามารถใช้อุปโภคได้เป็นการชั่วคราวให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้งในปีนี้ไปก่อนให้ได้

และจากการสอบถามนายสุรพงษ์ ชุมกระโทก ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในพื้นที่อำเภอโนนไทย โดยเฉพาะตำบลมะค่าประสบกับปัญหาภัยแล้งบ่อยมากแทบจะซ้ำซากทุกปี แต่ในปีนี้ปัญหาค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากเป็นการแล้งจากฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน 2 ปี ทำให้ไม่มีน้ำเติมเข้ามาในสระบ้านมะค่าเพื่อให้สามารถใช้ผลิตประปาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ ต้องใช้การขุดน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำเติมมาผลิตประปาแทนแต่น้ำบาดาลที่สูบได้ในแถบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม เมื่อผลิตประปาแจกจ่ายไปตามบ้านเรือน อุปกรณ์ประปาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับน้ำ เช่นก๊อก ท่อเหล็ก ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า ถังเก็บน้ำที่เป็นโลหะ มักจะชำรุดเพราะความเค็มของเกลือที่อยู่ในน้ำ และน้ำประปาที่ผลิตได้ก็ไม่สามารถนำไปรดใส่ต้นไม้ได้ แต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะน้ำแห้งถึงที่สุดแล้วซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทราบไปก่อนล่วงหน้านี้แล้ว

ภาพ/ข่าว ศุภชัย อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน