ชาวอำเภอสีคิ้วเห็นต่าง 2 ฝ่าย กรณีโรงงานน้ำตาลสร้างท่อสูบน้ำลำตะคอง อีกฝ่ายหวั่นไม่มีน้ำใช้ อีกฝ่ายเห็นชอบนายอำเภอชี้รอผลสรุปพิจารณา

วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 ที่วัดป่าสว่างอารมณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พี่น้องประชาชนชาวตำบลลาดบัวขาวและตำบลหนองหญ้าขาวกว่า 400 คนร่วมประชุมหาทางออกแสดงความคิดเห็นกรณีโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งจะขอกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานเพื่อสูบน้ำจากลำตะคองเพื่อมาใช้ กรณีโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งที่จะมาสร้างโรงงานในพื้นที่ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาและจะมีการขออนุญาตินำน้ำจากลำตะคองมาใช้ภายในโรงงานจนเป็นปัญหาเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในเขตตัวอำเภอสีคิ้วที่มีการคัดค้านไม่ให้โรงงานน้ำตาลดังกล่าวนำน้ำจากลำตะคองมาใช้เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบในด้านปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องชาวอำเภอสีคิ้วและอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวและตำบลหนองหญ้าขาวต่างเห็นด้วยและต้องการให้โรงงานน้ำตาลมาสร้างและนำน้ำในเขื่อนลำตะคองมาใช้เพราะเห็นว่าไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว


ด้านคุณสุรีรัตน์ ด่านกุล ตัวแทนกลุ่มคัดค้านโรงงานน้ำตาล เปิดเผยว่า จากกรณีที่โรงงานน้ำตาลได้มาตั้งท่อเพื่อสูบน้ำดังกล่าวนั้นทางชาวอำเภอสีคิ้วเองก็หวั่นว่าจะเกิดปัญหาชาวบ้านในอำเภอสีคิ้วมีน้ำไม่พอใช้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งมามากพอแล้วซึ่งทางชาวบ้านเองสีคิ้วก็เกรงว่าจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ตนเองในตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มคัดค้านนี้เล่งเห็นว่าน้ำจะไม่พอใช้จึงอยากให้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย เพราะชาวบ้านเดือดร้อนในส่วนร่วมตรงนี้ด้วย

ด้านนายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล ชาวบ้านตำบลลาดบัวขาว เปิดเผยว่า สำหรับการก่อสร้างท่อสูบน้ำของโรงงานนั้นตนเองก็มองว่าชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเนื่องจากตนเองเป็นคนในพื้นที่ก็เห็นว่าทางโรงงานที่ก่อสร้างท่อน้ำขึ้นมาใช่ว่าจะสูบน้ำตลอดทั้งปีเพราะตนเองได้ไปขอหนังสือจากทางกรมชลประทานมาว่าการสูบน้ำของโรงงานนั้นจะสูบเพียง 3 เดือนต่อปีเท่านั้น ถ้ามีปัญหาภัยแล้งเข้ามาจริงทางกรมชลประทานก็จะระงับและงดการสูบน้ำของโรงน้ำตาลทันที เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนชาวนั้นไม่มีปัญหาและส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบลต่างก็เห็นด้วยในการก่อสร้างท่อน้ำของโรงงานครั้งนี้ด้วย

ด้านนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เปิดเผยว่า ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าววันนี้ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานเองก็ได้จัดประชาพิจารณ์ให้กับชาวบ้านที่เข้ามารับฟังความเห็นต่างๆส่วนที่มีการสร้างท่อน้ำสูบน้ำลุกล้ำลำตะคองและมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไรนั้น ทางอำเภอก็จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอทางจังหวัดเองได้พิจารณาข้อคิดเห็นต่างๆต่อไป

ภาพ/กรกฎ กมลาสน์ ข่าว/ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง