ผู้กำกับนำตำรวจปลูกผักกินเองเพื่อประหยัด ปลอดภัยจากเคมี

นอกจากจะทำหน้าที่แล้วยังต้องฝึกการใช้ชีวิตในยุคข้าวยากหมากแพง ทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษใช้ในครัวเรือนตำรวจ

พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมตำรวจในสังกัดเข้าทำการพัฒนาหลังบ้านพักตำรวจและหน้าที่ว่าการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว   โดยฝึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้วิธีการยังชีพในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายฝึกการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากการใช้จ่าย โดยนำทีมลงขุดดินทำแปลงปลูกผักเพื่อใช้ในการยังชีพชีวิตประจำวัน ลดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย หันมาปลูกผัก อินทรีย์ ปลอดสารพิษกินกันเองลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะทุกวันนี้ตำรวจมีเงินเดือนกินกันทุกคน แต่ว่าเพดานเงินเดือนนั้นเต็มเยียดแล้ว เพราะนำมาใช้จ่ายในอนาคตกันหมดแล้ว ทั้งรถยนต์ บ้าน และอีกหลายๆอย่างที่ต้องซื้อผ่อนกันไป

 

 

 

 


ถ้าไม่ฝึกใช้ชีวิตที่ประหยัด จะอยู่กันไม่ได้ วันนี้หลังจากที่ทำการพัฒนาทำความดีร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆแล้วก็มาร่วมกันลงมือทำแปลงผักสวนครัว แปลงผักบุ้งจีน  แปลงพริกขี้หนู  แปลงพริกใหญ่ แปลงมะเขือ  และแปลงผักกาด ฯ เป็นการสร้างนำร่องเพื่อขยายโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปใช้กันในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่าย  มีเงินเก็บ ชีวิตร่างกายปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการประยุกต์และน้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจในการประหยัดอดออม และลดค่าใช้จ่ายโดยการปลูกผักกินเองในครัวเรือน ก็ถือเป็นเรื่องดีดีที่นำมาใช้กันใครใช้ใครทำก็เกิดประโยชน์กับคนนั้นๆแน่นอน

 

 

 

 

 

 

สำราญ  แสงสงค์ ข่าวภูมิภาคทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณภาพลุงไฝ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน