รมช.ศธ.พบปะกลุ่มผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ก่อนลงพื้นที่แปลงผักผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอน (ชมคลิป) #มหาสารคาม

 

 

                  ที่แปลงผักบ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือ อศ.กช.และรับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่แปลงเกษตรซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นการยกระดับเกษตรกรให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ขณะที่เกษตรเผยหลังได้เข้าโครงการโรงเรียน(อศ.กช.) ได้มีการปลูกผักที่กินได้ เช่น ผักบุ้ง ผักสลัด ต้นหอม ผักกาด คะน้า ซึ่งก่อนที่จะมาเรียน อศ.กช. ก็เหมือนต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างปลูกผัก ใครจะปลูกอะไรก็แล้วแต่  แต่พอได้มาเรียนก็ได้รู้ว่าผักชนิดไหนควรปลูกเวลาไหน การปรับปรุงบำรุงดินต้องทำอย่างไร การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำอย่างไรวิธี การปลูกผักโดยการหลอกล่อแมลงทำยังไง จากที่เคยปลูกผักบุ้งเมื่อเก็บผักบุ้งไป ก็จะปลูกผักชนิดอื่นเช่นผักขม ต้นหอม ขึ้นมาแทน เนื่องจากแมลงจะมาไข่ที่ผักบุ้ง  หากปลูกซ้ำแปลงเดิมแมลงที่เกิดขึ้นก็จะมากินผักในแปลงเดิมเรียกว่าการปลูกผักหลอกล่อแมลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนจนตอนนี้แปลงผักของตนและแปลงของเพื่อนๆ ที่อยู่บริเวณนี้อีกหลายสิบแปลงมีการผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100% สามารถส่งผลผลิตขายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่กรุงเทพฯ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวลูกหลานไม่ต้องไปทำงานที่อื่นมาช่วยกันปลูกผักสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน อศ.กช.(อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) เป็นผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนซึ่งเป็นการยกระดับเกษตรกรให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 17-70 ปีบริบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

รมช.ศธ.พบปะกลุ่มผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ก่อนลงพื้นที่แปลงผักผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอน

โดยโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เดิมเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท สำหรับประชาชนวัยทำด้านด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยรับผู้ที่จบป.6 เข้าศึกษาประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ ประเภทวิชาเกษตรกรรม หลักสูตร 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยสถานศึกษาจัดครูไปสอนที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนและในฤดูกาลที่ว่างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพัฒนาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเกษตรกร สาขางานการเกษตรระดับ ปวช. และพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะอาชีพทางเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ ในจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ โดยรายวิชากับฐานอาชีพการเกษตร เรียน 6 ภาคเรียนภาคเรียนละ 1 อาชีพ ตลอดหลักสูตรรวม 6 อาชีพ ใช้เวลาเรียน 3 ปี ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช เลือกเรียน 2 อาชีพ ได้แก่ การเพาะเห็ด การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกข้าวโพดระบบแม่นยำ และการขยายพันธุ์พืช ด้านการผลิตสัตว์ เรียน 2 อาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ (โค-กระบือ) และการเลี้ยงสัตว์ปีก ด้านการผลิตสัตว์น้ำ เลือกเรียน 1 อาชีพ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงกบ การเพาะเลี้ยงปลา ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ 1 อาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า อศ.กช. ถือเป็นทางรอดของเกษตรกรไทยทุกคน  เกษตรกรแม้กระทั่งลูกชาวไร่ชาวนาก็ไม่อยากให้ลูกเรียนเกษตรกร  แต่วันนี้เรามีคำตอบแล้วว่าอาชีพเกษตรคืออาชีพที่ยั่งยืน แต่ขอเพิ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เนื่องจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นการจุดประกายกระตุ้นเตือนให้พวกเราไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็สามารถที่จะเข้าโครงการ อศ.กช. นี้ได้ และเมื่อเข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด และสามารถจับมีเงินล้านได้จริงภายใน 5 ปี  นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของวิทยาลัยเองปลูกต้นไม้มีค่า เช่น พะยูง สัก ปลูกไม้ท้องถิ่น ปลูกไม้กินได้ โดยจะเริ่มหน้าฝนนี้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มป่าให้กับชุมชนไปพร้อมกัน และโครงการน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้คนภาคอีสานที่อยู่นอกเขตชลประทาน อีกด้วย ในมีแหล่งรับน้ำ เก็บน้ำไว้ใต้ดิน...

/////////////////

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ  ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน