สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา เตรียมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณะประโยชน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาง นรินทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  พร้อมทั้งคณะกรรมการ ฯ และสมาชิก ฯ ได้ร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2560 – 2563  โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ และวาระของคณะกรรมการบริหารงานสมาคม ฯ  เรื่องการพัฒนาสมาคมฯและการฟื้นฟูสมาชิก  นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอวาระในที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาสมาคม ฯ และการเตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบสมาคฯ เพื่อเป็นสถานที่ ปฏิบัติงาน เพื่อการประชุมหารือ  เพื่องานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ

 

 

 


นาง นรินทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  กล่าวว่า  สำหรับ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้สตรีไทยมีส่วนร่วมรับใช้ประเทศชาติ  เป็นศูนย์กลางเชื่อมรัก ความสามัคคี และรวมพลังความคิดเห็นของบรรดาสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ให้ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สหพันธ์สมาคม สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อพัฒนาจิตใจคนไทยให้รักชาติ รักความเป็นไทยโดยอาศัยวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ดีของคนไทยต่อต้านความอ่อนแอของสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย​

 

 

 

 

โดยในส่วนของ  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.ไชยรรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  แห่งนี้ ทางคณะกรรมการฯได้มีมติในที่ประชุม โดยเตรียมจะมีการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณะประโยชน์  ใช้เป้นสถานที่ในการพบปะกันของสมาชิกฯ  การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการใชัเป็นสถานที่ประชุมหารือในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของสมาชิก ในการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและพี่น้องประชาชน 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน