เริ่มแล้วงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2562  โดยในงานนี้นางกรภัค  ธนฐิตะกวิน  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  โดยกำหนดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการเกษตร ตลาดโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น จึงให้ความสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร และตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนสารพิษ  ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety ) จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

 

มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดสุโขทัย

ซึ่งในงานนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพ  รวมถึงการพัฒนา ด้วยการแปรรูปตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดให้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรรวมจำนวน  40 คูหาและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  ผู้ประกอบการและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องนำสินค้าทางการเกษตร ผักผลไม้ รวมถึงอาหารปลอดภัย สินค้าดีของจังหวัดสุโขทัย มาจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงาน โดย กำหนดระยะเวลาจัดงาน 3 วันระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม   เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความสำคัญการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและสามารถแข่งขันได้  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว

ข่าว/ภาพ/ ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน