ขุดบ่อลึก ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ผุดน้ำซึมกักเก็บน้ำเป็นธนาคารน้ำ หวังช่วยภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

ขุดบ่อลึก ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ผุดน้ำซึมกักเก็บน้ำและเป็นธนาคารน้ำ ให้กับห้วยเสนงและ ช่วยภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีขุดลอกห้วยเสนงเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ส่วนประชาชนในเขตเมืองและตำบลรอบนอก ยังคงปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ยังคงระดมขนน้ำเข้าแจกจ่ายช่วยเหลือต่อเนื่อง

วันนี้ 16 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบผลิตประปาเลี้ยงคนในเขตเทศบาลเมืองและตำบลรอบนอก เกิดวิกฤติน้ำในอ่างแห้งขอด จนไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้เพียงพอ ทำให้ชุมชนเมืองและรอบนอกที่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค เดือนร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลนับเดือน ซึ่งจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้นายกรัฐมนตรี ส่งทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้ เพื่อแก้ไขปัญหา

 

 

 

รถแบ็คโฮช่วยกันขุดบ่อลึกที่อ่างเก็บน้ำ

ล่าสุดวันนี้ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มมีหน่วยงานหลายภาคส่วนลงพื้นที่ ดำเนินการในการขุดบ่อเป็นแก้มลิงหรือธนาคารน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว โดยรถแบ็คโคร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 2 คันและจากโครงการแซร์อทิตยาฯ รวม 3 คัน ได้เร่งดำเนินขุดบ่อขนาดกว้าง 40คูณ 40 ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงใกล้กับสถานีสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการทั้งวันทั้งทั้งคืน ซึ่งจะขุดลึกลงไปถึง 10 เมตร รวม 3 บ่อ ให้ผ่านชั้นดินเหนียว และมีน้ำซึมไหลมารวมกันทั้งหมด เพื่อจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นธนาคารน้ำ และทางฝั่งทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ทางด้านกรมชลประทาน ได้ทำการนำเครื่องจักรเข้ามาขุดบ่อเพิ่มเติมอีก 3 จุด อีกด้วย หากเสร็จสิ้นก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและสำรองน้ำ ได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเร่งด่วนเป็นจัดหาพื้นที่กักเก็บแหล่งน้ำดิบเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงนี้ ก่อนที่ทางกรมชลประทานจะเสนอการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เช่นการขุดลอกห้วยเสนงแบบผลต่างตอบแทน และระยะยาวด้วยการนำเสนองบประมาณขุดลอกห้วยเสนงต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ เขมชาติ ชุณหกิจขจร และ ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์

ข่าว/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์

ชาวบ้านนำรถกระบะใส่ถังมาเอาน้ำไปใช้
ขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พื้นที่โดยเฉพาะ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์และตำบลรอบนอก ในขณะนี้ยังคงประสบปัญหาอย่างเนื่อง แม้ว่าจะมีการผันน้ำจากบ่อระเบิดหินเก่าลงมาเติมบางแล้ว และฝนเทียมที่ตกลงมาบาง แต่ก็ยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่ บางจุดซึ่งอยู่ปลายท่อต้นน้ำของประปา น้ำก็ยังคงไม่ไหลมานนานนับเดือน บางพื้นที่ไหลมาแต่น้อยมากและปัญหาน้ำขุ่นไม่สามารถใช้น้ำได้ ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มาร่วมบริจาคน้ำ ซึ่งตั้งจุดบริการที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง ได้นำรถขนน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่วนบางพื้นที่ที่รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าไปได้ ชาวบ้านก็จะนำภาชนะใส่น้ำ มารับที่จุดบริการแทน

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน