ส.ส.พปชร.เมืองคอนโวยนักการเมืองพรรคการเมืองคิดได้อย่างไรให้น้ำท่วมเมือง ประปาขาดแคลนดำรงอยู่-ชี้คลองผันน้ำเลี่ยงเมืองแก้ปัญหาได้แน่นอน
(19 ส.ค.) รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า มีการเผยแพร่คลิปพร้อมระบุว่าประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชพบปะกับพรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้แก้ปัญหาความเดือดร้อน กรณีผลกระทบ จาก 1.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช( คลองผันน้ำ)  2. ผลกระทบจากโครงการเขื่อนวังหีบ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  3.การจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช  4.ประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ นั้นนักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถทำได้ในการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป  อย่างไรก็ตามจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของแต่ละพื้นที่ให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ในส่วนของเมืองนครศรีธรรมราช มีปัญหาหลัก ๆ อยู่ 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ปัญหาน้ำท่วมหนักซ้ำซากโดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บางปีท่วมหนักแบบหัวปีท้ายปีเลยทีเดียว ทำให้เกิดความเสียหายปีละนับร้อยนับพันล้านบาท และ 2.เรื่องปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและน้ำประปาขุ่นแดงไม่มีคุณภาพ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดจนมีการถ่ายภาพ คลิปน้ำประปาโพสต์ในโซเชี่ยลว่า “น้ำประปาชาเย็น”

            “ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาพื้นฐานที่จะผลต่อการพัฒนาเมือง นักลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนในพื้นที่ สองเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหา ความจริงผมก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะผมไม่ได้ทำการเกษตร ผมไม่ได้ทำธุรกิจ แต่ที่ผ่านมาผมเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและรอบนอกใกล้เคียง  ด้านการเกษตร ด้านการค้าการขายเขาเสียหายนับร้อยล้าน พันล้าน ดังนั้นตนอยากถามว่าคุณคิดอย่างไร นักการเมืองและพรรคการเมืองบางพรรคคิดได้อย่างไรที่ให้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชดำรงอยู่”

 


รศ.ดร.รงค์ กล่าวอีกว่า โดยสรุปน้ำท่วมมันจะต้องถูกขจัด ในขณะที่น้ำตมปกติมันมีน้อยอยู่แล้ว ปริมาณน้ำดิบบนภูเขามันมีน้อย ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล การเก็บกักน้ำก็มีปัญหา ป่าพรุก็แห้ง บนภูเขาก็ไม่มีป่าแลวเราจะเก็บน้ำเอาไว้ที่ไหน หรือเราต้องดำรงชีวิตในเมืองนี้ที่มีประชาชนรวมกันอยู่กว่า 3 แสนคนบนพื้นฐานของน้ำท่วมหนักทุกปี และดำรงชีวิตบนพื้นฐานการขาดแคลนน้ำ น้ำประปาที่ขุ่นแดง  คิดกันได้อย่างไรครับ  ผมเปนนักกำหนดนโยบายมาจากนักวิชาการสายการบริหารจัดการทางการเมือง เราต้องการให้เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอย่างน้อยที่สุดเมืองเก่าแก่เมืองนี้น้ำจะต้องไม่ท่วม เมืองเก่าแก่ที่มีคนใช้น้ำประปานี้ประมาณ 3 แสนคนจะต้องมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ เราจะไม่เอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน และต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้

            “ผมอยากถามเรื่องนี้กับนักการเมือง พรรคการเมือง ซึ่งการเปนนักการเมืองพรรคการเมืองเราต่อสู้กันได้ในสนามการเมือง เราคำถึงถึงพี่น้ององค์กรชุมชน พี่น้องนักพัฒนาควร การเคลื่อนไหวต่อสู้ของประชาชนเราคำนึงถึงได้ แต่ต้องเป้าหมายสะเปะสะปะ อันไหนที่ชุมชนทำได้ก็ทำ ฝายมีชีวิตทำได้ก็ทำ ฝายเล็ก ๆ ทำได้ก็ช่วยกันทำ แต่ในบางเรื่องมันเกินอำนาจ เกินขีดความสามารถของชุมชน ก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ ต้องผสมผานระหว่างความเป็นชุมชนหรือภูมิปัญหาชุมชนกับวิทยาการของรัฐซึ่งเขามีเจ้ากระทรวง กรมลประทานเขามีความรู้ทางวิศวกรรม มีเทคโนโลยี การประปาเขามีความรู้ในการบริหารจัดการ วิศวกรรมเหล่านี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองเสร็จนอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองซ้ำซากแล่ว เราสามารถใช้น้ำอันนั้นมาแก้ปัญหาการผลิตน้ำประปาเลี้ยง 3 แสนคนอย่างไร กรมส่งเสริมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสูบน้ำผันน้ำไปให้ชาวนาที่บ้านช้าง บางจาก ที่ท่าเรือ หรือ ต.ชะเมา อ.ปากพนังต่อเนื่องกันไปได้ หรือจะผันน้ำสูบน้ำไปใช้ในสวนปาล์ม ใน ต.นาสาร นาพรุ ในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ มังคุดในตำบลต่าง ๆ สามารถทำได้ทันที”

            ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวอีกว่านอกจากโครงสร้างเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม แก้ปัญหาน้ำประปาแล้ว ในเรื่องการต่อยดถนนวงแหวนที่ยังขาดอยู่ 2 ช่วงจากบ้านหมนมายังสามแยกนาหลวงถนนเทิดพระเกียรติ และจากคลองท่าแพข้ามไปบรรจบกับถนนสี่เลนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานีที่บ้านศาลาบางปู ต.ปากพูน จะทำให้การระบายการจราจรได้มากขึ้น รวมทั้งเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรที่จะต้องมีเสถียรภาพ หากสามารถจัดการเรื่องโครงสร้างเมืองได้เมืองนครศรีธรรมราชจะมีการพัฒนาได้อย่างแท้จริงรศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวในที่สุด.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน