ผบช.สตม.แถลงข่าวจับกุมค้ามนุษย์ เหยื่อเป็นสาวลาววัย 14 ปี

ผบช.สตม.แถลงข่าวจับกุมค้มนุษย์เหยื่อเป็นสาวลาววัย 14 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การล่วงละเมิดเด็กและเยาวชน เร่งกวดขันปราบปรามกลุ่มขบวนการที่ลักลอบนาพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดย ผิดกฎหมาย และขบวนการหรือบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดาเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปราบปราม และดาเนินคดีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.(ปป), พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม 3, พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.รัชธพงศ์ เตี้ยสุด ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมและดาเนินคดีผู้ต้องหาคดี ค้ามนุษย์ และข่มขืนเด็ก ดังนี้ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 มีพลเมืองดีพาตัว ด.ญ. เอ(นามสมมุติ) อายุประมาณ 14 ปี เศษ สัญชาติลาว มาพบเจ้าหน้าที่ตารวจ ตม.จว.สมุทรปราการ แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน ไม่มีเอกสารติดตัวมาด้วย ตม. ได้สังเกตตามร่างกายและใบหน้ามีร่องรอยการถูกทาร้ายจานวนหลายบาดแผล จึงได้สอบถามจนทราบว่าถูกนายจ้างทาร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ จึงได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทาการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทราบว่าผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2560 เพื่อมาทางานเป็นคนรับใช้ในบ้านคอยเลี้ยงแมว และสุนัขในบ้านที่เกิดเหตุ ตกลงค่าแรงเดือนละ 3,000 บาท โดยค่าจ้างเดือนแรกหักเป็นค่าเดินทาง ค่าจ้างเดือนต่อไปจะโอนเข้าบัญชีพ่อผู้เสียหาย และให้นอนในห้องร่วมกับสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ ระหว่างที่ทางานในบ้านที่เกิดเหตุ ได้ถูกนายจ้างทาร้ายร่างกาย โดยใช้กรรไกรตัดกระดาษ, กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นอาวุธ ทิ่มตามแขน ขา หลัง หน้าอก มีบาดแผล ใช้ของแข็งคล้ายสากกะเบือตีที่บริเวณหน้า ปาก ใช้ไม้แขวนเสื้อยัดเข้าไปในปากแล้วดึงออก ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส แต่ไม่เคยได้รับการรักษา ปล่อยให้แผลหายเองตามธรรมชาติ มีบางครั้งได้ทานยาแก้ปวดบ้าง ระหว่างพักอาศัยที่บ้านเกิดเหตุ นายจ้างได้บอกว่าห้ามออกไปนอกรั้วบ้าน หากออกไปจะถูกตารวจจับ หรือมีคนพาไปโกนหัว ทาให้เด็กเกิดความกลัว ไม่กล้าออกไปไหน หากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจต้องคอยหลบซ่อน ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็น เมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วนายจ้างจึงไปตามกลับมา ปกตินายจ้างจะอยู่บ้านตลอดเวลา ไม่ออกไปไหน ต่อมาเมื่อประมาณช่วงต้นปี 2562 เด็กเห็นโอกาสที่นายจ้างไม่อยู่จึงรีบหลบหนีออกมาจากบ้าน ไปเร่ร่อนอยู่ข้างทาง สักระยะได้มี นายหลง (นามสมมุติ) พาไปอยู่ด้วย ได้ใช้โอกาสบังคับขืนใจข่มขืนกระทาชาเราโดยเด็กไม่ยินยอม จนชาวบ้านแถวนั้นเห็น ทนไม่ได้ จึงได้พาตัวเด็กมาพบ ตม.จว.สมุทรปราการ เพื่อให้การช่วยเหลือ และพาไปร้องทุกข์กับ พงส.กก.สส.บก.ตม.3 ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ต่อมา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 พงส.กก.สส.บก.ตม.3 ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ จับกุม นายหลง (นามสมมุติ) ในความผิดฐาน “ข่มขืนกระทาชาเราฯ และ ให้การช่วยเหลือ ซ่อนเร้น ให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมฯ” และสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในวันที่ 9 ส.ค. 62


ต่อมาวันที่ 14 ส.ค. 62 พงส.กก.สส.บก.ตม.3 ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ จับกุม นายจ้าง ในความผิดฐาน “ค้ามนุษย์ฯ และทาร้ายร่างกายสาหัส หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว” ศาลอนุมัติตามขอ และในวันที่ 16 ส.ค. 62 ได้ขอหมายค้นบ้านที่เกิดเหตุ และทาการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยมี พฐ. เก็บพยานหลักฐานอาวุธที่ใช้กระทาผิด เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป สาหรับเด็กได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการของกฎหมายในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. ได้ใส่ใจคนต่างด่าวที่เข้ามาพักอาศัยในราชอาณาจักรไทยทุกคน หากพบว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกนายจ้างทาร้ายสามารถแจ้งเบาะแสมาที่ ตม.จว. ได้ทุกแห่ง และฝากเตือนถึงนายจ้าง หากท่านรับคนต่างด้าวเข้ามาทางาน ท่านต้องปฏิบัติต่อคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม หากนายจ้างทาให้ลูกจ้างกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน หรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือยึดเอกสารสาคัญประจาตัว หรือนาภาระหนี้มาผูกมัด จะผิดฐานค้ามนุษย์ โดยการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งมีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทาความผิดในด้านต่างๆ รวมทั้งดาเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทาผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทาความผิด กรุณาแจ้งมายัง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง