อาชีวศึกษาภาคใต้ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้(มีคลิป)

วันนี้ที่โรงแรมนิภาการ์เดน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิชิต วิเชียร ประธานอาชีวะศึกษาภาคใต้ เป้นผู้กล่าวรายงานในฐานะประธานจัดงาน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีสถานศึกษาในภาคใต้ส่งโครงงานเข้าร่วมทั้ง  48 โครงงาน ประกอบด้วยสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ,สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา,สถานพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษาและโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ จำนวน 3 โครงการเข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาระดับประเทศต่อไป
         


ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า  โครงงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดมีจำนวนมากมาย ซึ่งแต่ละโครงการที่นักศึกษาคิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะนำไปปฎิบัติได้จริง โดยเฉพาะโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา โครงงานแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ของวิทยาลัยการอาชีพเบตง และอีกหลายโครงการหรือโครงงานที่นักศึกษานำไปปฎิบัติจนเป็นรูปธรรมทำให้นักศึกษามีความคิดที่แตกต่างทำให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นต้น

ด้านนางสาวอัยซะส์  แวหะยี     นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง จ.ยะลา กล่าวว่า สาเหตุที่ทำโครงงานแตกต่างแต่ไม่แตกแยก เพราะเรามอเห็นว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนนับถือหลายศาสนา สำหรับในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพเบตงมีถึง 3 ศาสนา อาทิ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริตส์  ดังนั้นคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ทั้ง 3 ศาสนาสามารถที่จะอยู่กันได้โดยไม่มีการแบกแยก สร้างความเข้าใจให้แต่ละคนได้รับทราบ อาทิ คนอิสลามเข้าลามาส คนพุทธเข้าวัด คนคริตส์ เข้าโบส์ เมื่อถึงเวลาหากทุกคนเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ศาสนาของแต่ละคนกำหนดก็จะอยู่กันได้อย่างสันติสุข

ภาพ/ข่าว่ สันทัด เจ็เสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง